Exoten uit de sloten

Invasieve exoten zijn planten of dieren die van nature niet in Nederland voorkomen. Ze kunnen ervoor zorgen dat inheemse soorten gedeeltelijk of geheel verdwijnen. Ook worden de sloten en plassen lastiger bevaarbaar. Dat gebeurt ook in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Daarom starten het Nationaal Park, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland, IVN Natuureducatie en anderen het project ‘Exoten uit de sloten’.

Strijd tegen de Waterwaaier en het Ongelijkbladig Vederkruid

Invasieve waterplanten zorgen voor problemen in ons waterrijke Nationale Park Weerribben-Wieden. De invasieve waterplanten Waterwaaier (Cabomba) en Ongelijkbladig Vederkruid verspreiden zich in rap tempo door het gebied. Het water groeit in hoog tempo dicht en de oorspronkelijke planten en dieren hebben het moeilijk of verdwijnen. De schroeven van boten lopen vast en vaarwegen worden moeilijker bevaarbaar, met economische schade tot gevolg. Daar heeft iedereen die in het gebied woont, werkt of recreëert last van. Kwetsbare plant- en diersoorten in ons Natura 2000-gebied staan onder druk. Hoe langer we niets doen, hoe groter het probleem wordt. Daarom gaan we met elkaar aan de slag!

Ongelijkbladig Vederkruid
Cabomba – Waterwaaier – overwoekert de sloot

Wat willen we bereiken

Vanuit NP Weerribben-Wieden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Drents Overijsselse delta, provincie Overijssel, IVN Natuureducatie en de gemeente Steenwijkerland starten wij in 2024 het project ‘Exoten uit de sloten’. We zetten met dit project in op het informeren bewoners en ondernemers door het voeren van een campagne over het bestrijden van 2 waterplanten (de invasieve exoten). Samen met de inwoners rond het Nationaal Park gaan wij aan de slag met het bestrijden van deze twee invasieve exoten.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie