Documenten

Levend landschap vol verhalen | gebiedsmagazine 2024

Het gebiedsmagazine Levend landschap vol verhalen vertelt de verhalen van het gebied. Over turfstekers, rietsnijders, Giethoorn, de iconische otter, waterdorpen en molens, de Zuiderzeegeschiedenis, corso’s en sporen uit de ijstijd. Het magazine is te vinden op heel veel plaatsen in en rond het Nationaal Park (bibliotheken, dorpshuizen, TIP’s en horeca). Dit is de digitale versie (bladerbare PDF).


Ambitieplan 2024-2030 sNPWW

Het Ambitieplan 2024-2030 van stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden is gebaseerd op het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030. Aan de hand van 5 doelen wordt de ontwikkeling van het Nationaal Park in de komende jaren beschreven. Van het versterken van de gebiedskwaliteiten, een sterkere natuurbeleving in balans tot een steviger binding met de samenleving.


Jaaroverzicht 2023

In het jaaroverzicht 2023 van Stichting Weerribben-Wieden zijn de activiteiten en projecten beschreven die door stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn uitgevoerd in 2023.


Educatiestrategie NPWW IVN 2023

In opdracht van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden ontwikkelde IVN een integraal en gedragen educatiestrategie, die voldoet aan de nieuwe standaard voor een Nationaal Park Nieuwe Stijl, bijdraagt aan de ambities van het Nationaal Park en (uit)gedragen wordt door alle partners die zich met educatie bezig houden. Samen met onze (educatie)partners uit het gebied
hebben we gewerkt aan deze educatiestrategie voor Weerribben-Wieden. Omdat we met de gebiedseducatie willen bereiken dat bewoners en bezoekers een bijzondere ervaring beleven op het gebied van natuur, cultuur en landschap en dat de liefde hiervoor van jongs af aan wordt aangewakkerd.


Levend landschap vol verhalen | gebiedsmagazine 2023

Het gebiedsmagazine Levend landschap vol verhalen vertelt de verhalen van het gebied. Over turfstekers, rietsnijders, Giethoorn, de iconische otter, waterdorpen en molens, de Zuiderzeegeschiedenis, corso’s en sporen uit de ijstijd. Het magazine is te vinden op heel veel plaatsen in en rond het Nationaal Park (bibliotheken, dorpshuizen, TIP’s en horeca). Dit is de digitale versie (bladerbare PDF).


Fototentoonstelling Mooiste Plek

In de fototentoonstelling Mooiste Plek nemen bewoners je mee op pad door Nationaal Park Weerribben-Wieden. Ze vertellen waarom ze juist die ene plek zo bijzonder vinden. Te zien van 20 oktober t/m 18 december 2023 bij Bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster. Bij de tentoonstelling hoort een catalogus.


Mooi dat je d’r bent | Gebiedspromotiecampagne NPWW 2023

Mooi dat je d’r bent is de gebiedspromotiecampagne van stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden voor 2023. De campagne richt zich op (potentiële) bezoekers en bewoners. De kwaliteitsbezoeker die komt voor natuur, erfgoed en cultuur en daar respectvol mee omgaat. Met een focus op de NL’se bezoeker. Uitgaande van de gebieds- en merkidentiteit hebben we samen met onze belangrijkste stakeholders in het gebied een campagne ontwikkeld waarin we het gastvrije, soms wat eigenzinnige karakter benadrukken. In het booklet laten we je kennismaken met de achtergronden en verschillende middelen in de campagne.


Jaarplan 2023

In het jaarplan 2023 van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden een overzicht van alle projecten en activiteiten die in 2023 worden uitgevoerd. Daarnaast een terugblik op 2022, een systeembenadering over de balans tussen natuur, leefbaarheid en economie, de missie en strategische keuzes. Ook een beschrijving van de rol die de stichting speelt in gebiedsmarketing en -promotie en de activiteiten die zij uitvoert.


Gebiedsmarketingplan 2023-2025

Het marketingcommunicatieplan voor 2023-2025 is opgesteld met als doel een verandering in gang
te zetten om tot Nationaal Park Nieuwe Stijl te komen. Het bevat een bevat een visie, speerpunten
en concrete acties en een voorstel voor de invulling van de organisatie. Het Nationaal Park als gebiedsorganisatie waarbij samenwerking moet leiden tot versterking van de balans economie – ecologie – leefbaarheid. Het is duidelijk dat Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden een sturende rol gaat pakken op alle grote opgaven in het gebied, waaronder die van toerisme, maar wel integraal. Dat betekent dat wij structureel ophalen wat er speelt bij bewoners, bezoekers en ondernemers en dat vertalen naar marketing, communicatie en (toeristisch) aanbod in het gebied. We luisteren, faciliteren, jagen aan
en promoten.


Jaarrapport 2022

Het jaarrapport 2022 van Stichting Weerribben-Wieden is opgesteld door accountant Moore MTH. Het rapport bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van lasten en baten over 2022 met de daarbij behorende toelichting.


Jaaroverzicht 2022

Begin 2022 heeft de werkorganisatie een Ambitie- en Organisatieplan opgesteld, met daarin een werkplan voor 2022. Dit plan is goedgekeurd door het bestuur van sNPWW en vervolgens heeft de werkorganisatie het uitgevoerd. De werkorganisatie heeft in 2022 een duidelijke portefeuilleverdeling gemaakt, te weten: landbouw en natuur, duurzaam toerisme en erfgoed, proeftuinen, data en digitaal en marketing en communicatie. In het jaaroverzicht 2022 een overzicht van mijlpalen.


Leidraad Nationale Parken Nieuwe Stijl

In 2015 is het Programma Nationale Parken gestart. Dit programma heeft tot doel om een beweging op gang te brengen waarbij de huidige Nationale Parken zich ontwikkelen naar Nationale Parken Nieuwe Stijl. De nieuwe Standaard bevat een aantal criteria die aangeven aan welke vereisten een gebied moet voldoen om in Nederland het label nationaal park te mogen dragen. Om de Nationale Parken te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar Nationale Parken Nieuwe Stijl is er afgesproken om een Leidraad bij de Standaard op te stellen. Dit document bevat het werkdocument van deze Leidraad.


Projectplan Nationaal Park Weerribben-Wieden

In de driejarige transitieperiode naar ‘Nationaal Park nieuwe stijl’ werken we samen met het gebied aan een levend Ambitiedocument: de toekomstvisie Weerribben-Wieden. Deze visie bevat een uitvoeringsagenda voor natuur, landschap, erfgoed, toeristische en agrarische economie en leefbaarheid. We benutten deze toekomstvisie als input voor de drie transitieopgaven klimaatadaptatie, energietransitie en toekomstbestendige landbouw. Dit projectplan beschrijft de weg daar naartoe. In deel 1 beschrijven we waar we vandaan komen, in deel 2 waar we de komende drie jaar de kwaliteitssprong willen maken. In deel 3 wordt deze kwaliteitssprong geoperationaliseerd in een Plan van Aanpak.


Ambitie- en organisatieplan 2022-2023

Nationaal Park Weerribben-Wieden heeft 3 rollen: gebiedsaanjager en ontwikkelaar; gebiedspromotie en -educatie; gebiedsboard. Wij dragen bij aan plannen die zorgen voor betere balans tussen ecologie, economie en leefbaarheid, met het behoud van de unieke natuurkern als uitgangspunt. Op welke manier we dat doen lees je in het Ambitie- en organisatieplan.


Beleef Magazine 2022

Het magazine vertelt het verhaal van het gebied. Het staat vol magische verhalen en praktische informatie die een bezoeker niet mag missen. Het magazine is te vinden op heel veel plaatsen in en rond het Nationaal Park. Dit is de digitale versie (bladerbare PDF).


Perspectief bestemming Weerribben-Wieden 2025

Een visie op duurzaam (be)leefbaar toerisme en recreatie in Steenwijkerland

Weerribben-Wieden: een aantrekkelijk gebied om te bezoeken met veel variatie. We hebben een Nationaal Park, een internationale icoon Giethoorn en afwisselende landschappen met dorpen en stadjes. Voor dit gebied zijn toerisme en recreatie een kans en een uitdaging. Toerisme zorgt voor banen, behoud van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, en bestedingen van bezoekers die de plaatselijke economie versterken. Bezoekersstromen zorgen er tegelijkertijd voor dat op bepaalde plekken de leefbaarheid en de natuur onder druk komen te staan. Kortom, voldoende aanleiding om een visie recreatie en toerisme te maken.

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie