Documenten

Leidraad Nationale Parken Nieuwe Stijl

In 2015 is het Programma Nationale Parken gestart. Dit programma heeft tot doel om een beweging op gang te brengen waarbij de huidige Nationale Parken zich ontwikkelen naar Nationale Parken Nieuwe Stijl. De nieuwe Standaard bevat een aantal criteria die aangeven aan welke vereisten een gebied moet voldoen om in Nederland het label nationaal park te mogen dragen. Om de Nationale Parken te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar Nationale Parken Nieuwe Stijl is er afgesproken om een Leidraad bij de Standaard op te stellen. Dit document bevat het werkdocument van deze Leidraad.


Projectplan Nationaal Park Weerribben-Wieden

In de driejarige transitieperiode naar ‘Nationaal Park nieuwe stijl’ werken we samen met het gebied aan een levend Ambitiedocument: de toekomstvisie Weerribben-Wieden. Deze visie bevat een uitvoeringsagenda voor natuur, landschap, erfgoed, toeristische en agrarische economie en leefbaarheid. We benutten deze toekomstvisie als input voor de drie transitieopgaven klimaatadaptatie, energietransitie en toekomstbestendige landbouw. Dit projectplan beschrijft de weg daar naartoe. In deel 1 beschrijven we waar we vandaan komen, in deel 2 waar we de komende drie jaar de kwaliteitssprong willen maken. In deel 3 wordt deze kwaliteitssprong geoperationaliseerd in een Plan van Aanpak.


Ambitie- en organisatieplan 2022-2023

Nationaal Park Weerribben-Wieden heeft 3 rollen: gebiedsaanjager en ontwikkelaar; gebiedspromotie en -educatie; gebiedsboard. Wij dragen bij aan plannen die zorgen voor betere balans tussen ecologie, economie en leefbaarheid, met het behoud van de unieke natuurkern als uitgangspunt. Op welke manier we dat doen lees je in het Ambitie- en organisatieplan.


Beleef Magazine 2022

Het magazine vertelt het verhaal van het gebied. Het staat vol magische verhalen en praktische informatie die een bezoeker niet mag missen. Het magazine is te vinden op heel veel plaatsen in en rond het Nationaal Park. Dit is de digitale versie (bladerbare PDF).


Perspectief bestemming Weerribben-Wieden 2025

Een visie op duurzaam (be)leefbaar toerisme en recreatie in Steenwijkerland

Weerribben-Wieden: een aantrekkelijk gebied om te bezoeken met veel variatie. We hebben een Nationaal Park, een internationale icoon Giethoorn en afwisselende landschappen met dorpen en stadjes. Voor dit gebied zijn toerisme en recreatie een kans en een uitdaging. Toerisme zorgt voor banen, behoud van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, en bestedingen van bezoekers die de plaatselijke economie versterken. Bezoekersstromen zorgen er tegelijkertijd voor dat op bepaalde plekken de leefbaarheid en de natuur onder druk komen te staan. Kortom, voldoende aanleiding om een visie recreatie en toerisme te maken.

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie