Missie en visie

Onze missie

We werken allemaal in hetzelfde bijzondere gebied. We genieten ervan, we verdienen er ons brood en we voelen ons er verantwoordelijk voor dat Nationaal Park Weerribben-Wieden haar bijzondere kwaliteiten houdt. Want, als we niet uitkijken kunnen we veel waarde die we aan de natuur te danken hebben verliezen. Wel hebben we ieder een andere rol in het gebied en ook een ander belang. We hebben ervaren dat die belangen kunnen botsen: gaat toerisme niet ten koste van de natuur en de rust voor bewoners? Gaat de ruimte voor de boeren niet ten koste van natuurontwikkeling en andersom?

Het gebied Weerribben-Wieden

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen tot betere plannen kunnen komen. Plannen die bijdragen aan de balans tussen ecologie, economie en leefbaarheid, met de waarde van de natuur als uitgangspunt. Dat lukt ons door elkaars belangen serieus te nemen. Vanuit die grondhouding ontwikkelen we plannen die aan de verschillende belangen recht doen en onderhandelen we tegenstellingen in alle openheid uit. Zo werken wij in Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden samen. Met deze houding nodigen we andere spelers in het gebied uit om ook samen te werken. Het doel van deze samenwerking is het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteiten van Nationaal Park Weerribben-Wieden, met oog voor ieders belang.

Foto Weerribben Herfst

Onze visie

Vanuit een evenwichtige benadering van ecologie, economie en leefbaarheid werken we aan een duurzaam gebruik van bodem, water en de natuur van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het is belangrijk dat we de unieke natuur als basis zien voor een duurzame ontwikkeling van het gebied. Dit is een voorwaarde voor een gezonde samenleving en economische ontwikkeling. Klimaat en water en een vitaal ecosysteem met robuuste en hoogwaardige natuur zijn in deze visie namelijk voorwaardelijk voor een goed werkende samenleving, met trotse bewoners. Tegelijkertijd is een goed werkende samenleving nodig voor de ontwikkeling van duurzame landbouw, duurzaam toerisme en het behoud en de ontwikkeling van erfgoed en cultuurhistorie.

Economie, samenleving en ecosysteem in balans, maar ook als elkaars fundament

In het geheel vormen onderstaande zes onderdelen de basis van bloeiende economie, ecologie en leefbaarheid:

Klimaat en water
Nationaal Park Weerribben-Wieden fungeert als (landelijke) proeftuin voor klimaatbestendige oplossingen en uitdagingen wat betreft veenweidedaling, stikstof en waterkwaliteit. Dit gaat in samenwerking met de overheid en onderzoeks- en onderwijsinstellingen en is belangrijk zodat we in de toekomst kunnen anticiperen op te weinig, en periodiek ook te veel water.

Robuuste en hoogwaardige natuur
Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noord West-Europa. Een heel palet aan soorten en populaties is hier te vinden. Nationaal Park Weerribben-Wieden is het hart van een groter gebied met daarin de veengebieden van Olde Maten en Rottige Meente, de IJsseldelta en Zwarte Meer, de bossen in de Noordoostpolder en de beekdalen van Zuidwest Drenthe.

Betrokken bewoners
Bewoners delen hun trots en liefde voor het gebied. De mensen die in Nationaal Park Weerribben-Wieden en omgeving wonen, kennen hun gebied en de voordelen die het hen biedt. Ze zijn er trots op, ze zetten zich in om het zo te houden en om het gebied aan anderen te laten zien. Bewoners voelen een sterke relatie met de natuur en ervaren wat de natuur hen brengt. Er ontstaan initiatieven uit een levendige samenwerking op allerlei niveaus, vanuit bijvoorbeeld vrijwilligersnetwerken, dorpsverenigingen en ondernemerskringen.

Erfgoed en cultuurhistorie
Een levendig samenspel tussen mensen en hun landschap. De ontstaansgeschiedenis en de manier waarop mensen hun brood verdienden in Nationaal Park Weerribben-Wieden is leesbaar in het landschap. Het samenspel van mensen en natuur geeft het gebied haar unieke karakter. De historie van Nationaal Park Weerribben-Wieden ervaar je in de vaardorpen en steden en als je goed leert kijken in het hele landschap. De historie houden we levend in de rietoogst, visserij en punterbouw.

Duurzaam toerisme
Mensen weten het gebied te vinden en hebben een onvergetelijk bezoek. Door haar bijzondere kwaliteiten is NP Weerribben-Wieden (inter)nationaal een aantrekkelijke en bekende bestemming, zeker voor mensen met interesse in natuur en erfgoed. Er is een gevarieerd aanbod aan voorzieningen om het gebied te beleven en om er meerdaags te verblijven, ook buiten het hoogseizoen. Bezoekers gaan huiswaarts met herinneringen die ze koesteren en delen. De logistiek en de spreiding van bezoekers is onopvallend perfect georganiseerd. Om het unieke karakter van het gebied te beschermen wordt het bestaande en nieuwe aanbod getoetst aan het volgende: komt het ten goede van de natuur en het karakter van het gebied of niet?

Duurzame landbouw
Boeren hebben grote delen van het gebied gemaakt tot wat ze zijn. De aard van de landbouw past bij de aard van het gebied en leidt tot een cultuurlandschap dat de natuurkern ondersteunt. Boeren worden gewaardeerd voor hun rol in het beheer van het landschap. Door samenwerking maken we slim gebruik van wat het gebied ons biedt, er is een regionale kringloop. De producten uit NP Weerribben-Wieden onderscheiden zich door hun kwaliteit en het verhaal erachter en vinden hun weg naar de klant. Het toekomstperspectief voor boeren is solide en minder dan nu afhankelijk van dynamiek in regelgeving, subsidies en wereldmarkt.

Op welke manier wij dagelijks werken aan het Nationaal Park Weerribben-Wieden Nieuwe Stijl leest u in ons projectplan.

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie