Bewoners

Bewoners en Plaatselijk belangen zijn belangrijke gebiedspartners van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zij wonen en/of werken in het gebied en kennen als geen ander de schoonheid én uitdagingen. Naast natuur en economie is leefbaarheid daarom 1 van de speerpunten van de stichting. Belangrijk aspect van leefbaarheid is, onder andere, het aantal voorzieningen in de kleinere kernen. Toerisme kan de lokale economie versterken en eraan bijdragen dat die voorzieningen in stand blijven. Te veel drukte op piekmomenten kan de leefbaarheid juist onder druk zetten. Onze 2 bestuursleden inwonerscontact vertegenwoordigen inwoners bij dergelijke vraagstukken en zorgen ervoor dat opvattingen van inwoners in het bestuur van het Nationaal Park aan de orde komen. knock off rolex

Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden werkt aan een goede balans tussen natuurleefbaarheid en economie. Zo zijn wij betrokken bij gesprekken over de dorpsontwikkeling in Ossenzijl. Onder andere het voornemen voor een rondweg, het nieuwe bezoekerscentrum (het European Wetland Center), de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone als natuur- en toeristische voorziening en de hechtere samenwerking tussen Nationaal Park Weerribben-Wieden en Weststellingwerf/Rottige Meente, de buurgemeente van Ossenzijl, maken deel uit van dat plan.

Wat is leefbaarheid?

Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld. De overheid heeft een Leefbaar-o-meter ontwikkeld. Hiermee kun je per gemeente zien hoe de inwoners denken over de leefbaarheid. Er wordt gekeken naar woningvoorraad, de fysieke omgeving, voorzieningen, sociale samenhang en overlast en onveiligheid. Wil je weten hoe (on)tevreden de inwoners van Steenwijkerland zijn? Kijk dan hier.

2 bestuursleden inwonerscontact

In het bestuur van de stichting zijn 2 bestuursleden aangesteld om de belangen van de inwoners te vertegenwoordigen. Heb je een vraag over het werk van de stichting? Of een goed idee voor natuur, leefbaarheid of economie? Neem dan contact op.

Multifunctioneel dorpshuis met sport, ontmoeting, wonen en supermarkt. Essentieel voor bewoners, maar ook voor bezoekers.

Plaatselijk belangen

In de samenwerking met bewoners spelen de Plaatselijk Belangen een grote rol. Twee keer per jaar komen wij bijeen met de verschillende Plaatselijk Belangen. De ene keer om ze te informeren over het werk van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden. De andere keer om grote vraagstukken (kwaliteit van de natuur, leefbaarheid, toerisme of voorzieningen in kleine kernen) met elkaar te bespreken. Zo blijven we betrokken bij elkaar en bij het werk van de stichting. In de agenda vind je de eerstvolgende bijeenkomst. Hieronder vind je de verslagen van de eerdere bijeenkomsten.


Bijeenkomsten Plaatselijk belangen

Bijeenkomst 29 november 2023

  • Agenda bijeenkomst met PB’s 29 november 2023
  • Verslag bijeenkomst 17 april 2023

Bijeenkomst 17 april 2023

  • Agenda bijeenkomst met PB’s 17 april 2023
  • Bijlage persbericht Routenetwerk

Bijeenkomst 7 november 2022

  • Verslag bijeenkomst met PB’s 7 november 2022
  • Bijlage bij verslag 7 november 2022
  • PP presentatie Chris Braat, Natuurmonumenten 7 november 2022

Bijeenkomst 27 juni 2022


Bijeenkomsten 7, 9, 15 maart 2022


Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie