Achtergronden Lekkers uit de Kop

Met Lekkers uit de Kop willen we streekproducten neerzetten als verteller van verhalen uit het gebied en aanjager van duurzame voedselconsumptie. Daarmee willen we zorgen voor samenwerking in de voedselketen en een grotere lokale afzet van streekproducten. Dit is gericht op zowel de bezoeker als de bewoner, waarbij de ondernemer en het gehele gebied optimaal kunnen profiteren. Hiermee willen wij een duurzaam en gezond leven en toekomstbestendig ondernemen in Weerribben Wieden in gezamenlijkheid versterken. Voor een duurzaam, leefbaar en gezond platteland.

Nationaal Park Weerribben-Wieden is een gebied met bijzondere kwaliteiten, ontstaan in een eeuwenlang samenspel van natuurkrachten en menselijk gebruik. Natuur, de kern van het Nationaal Park, staat in relatie met het hele gebied en is de basis voor een gebalanceerd woon- , werk- en leefklimaat. Het is belangrijk dat we de unieke natuur als basis zien voor een duurzame ontwikkeling van het gebied, omdat het een voorwaarde is voor een gezonde samenleving en economische ontwikkeling.

De agrarische sector staat voor een transitieopgave naar een systeem van circulaire en/of natuur inclusieve landbouw. Om hier een positieve bijdrage aan te leveren, zet Lekkers uit de Kop zich in om de ondernemers uit het gebied uit te nodigen en te ondersteunen om met deze transitie mee te gaan. Daarnaast worden consumenten bewust gemaakt van het belang van korte voedselketens, duurzame voedselproductie en de herkomst en prijs van voedsel. Door het initiëren van contact tussen de agrarische sector en de rest van de bevolking ontstaat begrip; bekend maakt bemind.

Het belang van streekproducten

Streekproducten worden steeds bekender en belangrijker, een lokale productie brengt dan ook veel voordelen met zich mee:

  1. Streekproducten bieden agrariërs een alternatief verdienmodel. Door producten lokaal te kopen blijft het geld ook in de regio, wat goed is voor de lokale economie.
  2. Lokaal produceren is vaak duurzamer: door de voedselketen te verkorten worden de tussenstappen van grond tot mond steeds kleiner. Dat zorgt voor minder vervoer en opslag en dus minder gebruik van energie en minder uitstoot van CO2. Veelal dragen streekproducten ook bij aan het behoud van cultuurlandschappen en het verbeteren van natuur of milieu. Via dit project stimuleren we deze positieve bijdragen en willen we de producenten en afnemers motiveren om nog meer na te denken over duurzaamheid binnen hun onderneming.
  3. Streekproducten maken consumenten bewuster van de productie van hun voedsel. Hiermee wordt ingespeeld op de trend duurzamer leven en gezonder eten. Zo zijn lokale producten vaak verser omdat er minder stappen zitten tussen de productie en consumptie. Ook hebben producenten vaak een belangrijke educatieve rol in de bewustwording van de consument over de oorsprong van hun voedsel. Doormiddel van landwinkels, open dagen en rondleidingen bij (agrarische) bedrijven krijgen mensen een kijkje in de keuken en leren zij over de herkomst van hun voedsel.

Deze positieve beweging willen we vasthouden door streekproducten samen op de kaart te zetten. In de gemeente Steenwijkerland bevinden zich diverse enthousiaste ondernemers die zich bezighouden met de productie van streekproducten. Zuivel, vlees, vis, groenten, kazen, worsten, honing, jam, noten en nog veel meer. De keten zo kort mogelijk houden is het streven. Van grond tot mond in de eigen regio.

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie