Bestuur Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden

In het bestuur van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn 9 verschillende gebiedspartners vertegenwoordigd. Dat zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Koninklijke Horeca Nederland, KopTop, LTO Noord, Platform duurzame ambachten, Riettelers, gemeente Steenwijkerland en inwoners. Alle bestuursleden hebben een eigen portefeuille. swiss replica franck muller

Het bestuur van stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden

Marga Kool – Voorzitter
Portefeuille(s): bestuurlijke zaken, communicatie.
Contact

Ik ben Marga Kool. Door het bestuur van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden ben ik gevraagd onafhankelijk voorzitter te worden. Als dijkgraaf van voormalig Waterschap Reest en Wieden leerde ik 16 jaar lang het gebied erg goed kennen. Ik ben er van gaan houden! Met mijn bestuurlijke kennis en ervaring, ook opgedaan als gedeputeerde van de provincie Drenthe, wil ik een zinvolle bijdrage leveren aan ontwikkeling en bloei van de stichting en haar werkgebied.


Bram Harmsma – Gemeente Steenwijkerland
Portefeuille(s): toerisme en marketing, horeca

Ik ben Bram Harmsma. Ik ben wethouder bij de gemeente Steenwijkerland en woon al bijna mijn hele leven in Steenwijk. In deze rol kan ik iedere dag een bijdrage leveren aan deze vijf sterren gemeente. Ik zit namens de gemeente in het bestuur van de Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden. Trots ben ik op de samenwerking in de stichting met alle gebiedspartners en de doelen die we willen bereiken. Steenwijkerland heeft veel te bieden en veel te doen. Een unieke gemeente waar mensen de ruimte hebben om samen te wonen, werken en recreëren. Balans tussen economie, leefbaarheid en natuur en landschap in Weerribben-Wieden is voor mij hierbij steeds een voorwaarde.


Michiel Sweere – Koninklijke Horeca Nederland afd. Steenwijkerland
Portefeuille(s): secretariaat, ICT, financiën.

Ik ben Michiel Sweere. Ondernemer in horeca, dag- en verblijfsrecreatie bij De Strandhoeve Groep, gelegen in Weerribben-Wieden en directe omgeving. Als voorzitter van KHN Afdeling Steenwijkerland vertegenwoordig ik in Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden de belangen van de horecabedrijven in onze regio. Ook op persoonlijk vlak draag ik graag bij aan de ontwikkeling van ons prachtige gebied. Mijn verantwoordelijkheden binnen de stichting liggen met name op het gebied van data/kerncijfers en gebiedsmarketing en vervul ik de rol van secretaris.


Roel van Hoorn – KOPTOP
Portefeuille(s): financiën.

Ik ben Roel van Hoorn. Ik maak deel uit van het bestuur uit naam van KopTop. Dit doe ik al vanaf het begin dat de regie Nationaalpark Weerribben Wieden vanuit de provincie naar onze mooie gemeente is verplaatst. Ik ben zelf ondernemer in het gebied en exploiteer samen met mijn familie een aantal vakantieparken in het gebied. Daarnaast hebben wij ook horecabedrijven op deze parken. Ons gebied is ons visitekaartje voor onze gasten en inwoners. Dat is ook de reden dat ik mij hard maak voor een mooi gebied waarin we samen mooie herinneringen kunnen creëren, voor ons als bewoner en voor onze gasten.  


Sander Peereboom – LTO Noord, afdeling Steenwijkerland
Portefeuille(s): landbouw en water, klimaat, bestuurlijke zaken.


Chris Braat – Natuurmonumenten, gebiedseenheid De Wieden
Portefeuille(s): landschap, natuur en water, gebiedseducatie.

Ik ben Chris Braat. Sinds 2020 ben ik regionaal manager Noordwest Overijssel voor Natuurmonumenten. Met een team van 15 medewerkers, meer dan 100 vrijwilligers en honderden pachters en aannemers dragen we als Natuurmonumenten bij aan beheer en behoud van de Wieden. Als inwoner van Zwolle kom ik al meer dan dertig jaar in alle seizoenen in het prachtige gebied. Het samenspel van mensen en natuur heeft tot resultaat geleid dat zijn weerga niet kent. Mijn missie is er aan bij te dragen dat we, juist wanneer de belangen uiteen lopen, elkaar blijven opzoeken in dit gebied waar we met z’n allen verantwoordelijkheid voor dragen.


Ruben Achter de Molen – Staatsbosbeheer, Gebiedsmanager Noordwest-Overijssel
Portefeuille(s): landschap, natuur en water, HR.


Stefan Lok – Platform duurzame ambachten
Portefeuille(s): ambachten, duurzame beroepen, cultuur, cultuurtoerisme, gebiedseducatie en communicatie.

Ik ben Stefan Lok, geboren en getogen in Belt-Schutsloot. Al van jongs af aan heb ik veel geleerd over het ontstaan, het beheer en behoud van dit natuurgebied. Ik ben dan ook dagelijks met veel passie aan het werk als rietteler, visser en natuurbeheerder. Ik wil met mijn opgedane kennis, bestuurlijke ervaring en ondernemersgeest van toegevoegde waarde zijn voor het Nationaal Park en haar bestuur. Mijn portefeuille Duurzame ambachten en cultuurhistorie is mij op het lijf geschreven. Om het verhaal van het gebied onder de aandacht te blijven brengen.


Wout van de Belt – Verenigingen van riettelers
Portefeuille(s): landschap, natuur en water, ambachten, duurzame beroepen.


Albertine de Jonge – Bestuurslid Inwonerscontact
Portefeuille(s): inwonerscontact, communicatie, gebiedseducatie, ambachten, duurzame beroepen, cultuur, cultuurtoerisme.
Contact

Ik ben Albertine de Jonge, geboren, getogen in dit prachtige en unieke gebied. Tevens bewust gebleven na opleiding HBO Civiele Techniek Utrecht en accountmanager noordelijke helft van Nederland. Als bestuurslid Inwonerscontacten heb ik de uitdaging om informatie te halen en brengen van inwoners/plaatselijk belangen en de stichting. Met als doel een balans tussen wonen, werken, bereikbaarheid, ondernemen en bovenal leefbaarheid voor inwoners met natuur en omliggend gebied. Belangenbehartiging heb ik al jaren indirect en direct via plaatselijke belangen gedaan. Nu als vrijwillig bestuurslid om bewoners hun belangrijke stem te laten horen.


Heike van Blom – Bestuurslid Inwonerscontact
Portefeuille(s): inwonerscontact, communicatie, landschap, natuur en water, landbouw en water, klimaat.
Contact

Ik ben Heike van Blom en sinds vorig jaar bestuurslid Inwonerscontact van de Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden. Wij wonen ruim twintig jaar met veel plezier in Blokzijl en genieten van dit mooie gebied. Tijdens mijn werk als planoloog heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om in samenspraak met de mensen die in een gebied wonen en werken, plannen te maken. Begrip voor elkaars belangen en evenwicht tussen die belangen is het beste is voor iedereen. Overleggen kost tijd maar levert ook veel op!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie