Welkom bij Stichting Nationaal Park
Weerribben-Wieden.


Hier vind je alles over de projecten in en rond het Nationaal Park.

Op zoek naar een leuk terras, een hotel of b&b, routes of bootjes? Klik dan op bezoekersinfo.

Beelden Hilco Jansma

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveengebied van Noordwest-Europa. Het enige Nederlandse Nationaal Park met het Europees diploma excellent natuurbeheer. Ontstaan door mensenhanden en de kracht van de natuur. Leefgebied van de otter, grote vuurvlinder, purperreiger, talrijke libellen en zonnedauw. Een plek waarmee inwoners en ondernemers van oudsher sterk verbonden zijn.
Jaarlijks bezocht door vele gastenbest replica watch. In stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden werken verschillende gebiedspartijen aan een robuust en toekomstbestendig gebied.

Agenda

Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden werkt aan het versterken van de gebiedskwaliteit, het ontwikkelen van robuustere landschapsgebieden, het versterken van de natuurbeleving, een steviger verbinding met de samenleving en een grotere bekendheid.

Unieke natuur in goede relatie met de omgeving is onze basis. Dat schept de conditie om fijn te wonen, werken en recreëren. En heeft een sterke relatie met landbouw, ons erfgoed en ambachten als rietteelt, punterbouw en visserij.

Proeftuinen voor onderzoek en innovatie

Om vraagstukken in Nationaal Park Weerribben-Wieden te onderzoeken, worden studenten van relevante opleidingen ingezet. Studenten kijken vaak met een frisse blik naar het gebied en komen met innovatieve oplossingen. Zogeheten onderzoeken en experimenten heten proeftuinen. Behoefte aan input of een goed idee voor een onderzoek? Lees dan verder.

Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden houdt zich bezig met het opstarten en stimuleren van projecten die de balans tussen natuur, leefbaarheid en economie verbeteren.

In Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden werken verschillende gebiedspartners samen om oplossingen te vinden voor de grote opgaven.

Doelstelling Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden

Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden houdt zich bezig met het opstarten en stimuleren van projecten die de balans tussen natuur, leefbaarheid en economie verbeteren.

In Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Koninklijke Horeca Nederland, Business Club Steenwijkerland, LTO Noord, Platform Duurzame Ambachten, Verenigingen van riettelers, gemeente Steenwijkerland en inwoners samen. De werkorganisatie voert het beleid uit en/of bereidt dit voor.

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie