Steenwijk als groenste binnenstad van Noordwest-Europa én Herstel landschapselementen bij Vollenhove

Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden werkt als gebiedsplatform aan robuustere natuur, leefbaarheid en brede welvaart en een duurzame economie. Als proeftuin voor onderzoek en innovatie nodigt zij studenten uit om mee te denken en praten over de grote vraagstukken van vandaag en (over)morgen. Gedurende een half jaar hebben Sander van Laarhoven en Myrthe van Peer vanuit Van Hall Larenstein onderzoek uitgevoerd voor Nationaal Park Weerribben-Wieden. Tijdens deze presentatie nemen zij je mee in hun onderzoek en de belangrijkste uitkomsten.

Steenwijk als groenste binnenstad van Noordwest-Europa

De binnenstad van Steenwijk vergroenen? Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de gevolgen van extra groen? Aan de hand van meerdere onderzoeken, voorbeelden van andere steden en wensen van bewoners wordt er een toekomstbeeld voor Steenwijk geschetst. Het vergroenen van de Vestingstad is een belangrijke stap in klimaatadaptatie. Het vermindert hittestress en neerslagoverlast.

De huidige markt in Steenwijk
Artist impression klimaatadaptieve markt

Herstel landschapselementen bij Vollenhove

Landschapselementen in het Hoge Land van Vollenhove, vroeger en nu. Welke flora en fauna kan profiteren van een met groen dooraderd agrarisch landschap? En wat moet er gebeuren om dit unieke beeld in stand te houden? De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Landschapselementen dragen bij aan het ondersteunen en versterken van de soortenrijkdom.

25-06-2024 | 15:30-17.00 uur
Infopunt Duurzaam Doen Steenwijk

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie