Nieuwjaarswens Harold Viscaal, directeur Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden

In 2022 heeft het aanhalen van de relatie met de omgeving van het Nationale Park veel aandacht gekregen. Ons NP-team, met expertises op het gebied van duurzaam toerisme, erfgoed, natuur, landbouw, gebiedsmarketing, proeftuinen en digitaal toerisme, zijn in de haarvaten van de netwerken van inwoners en ondernemers gedoken en zijn met hen uiteenlopende samenwerkingen gestart met de bedoeling dat iedereen voordeel haalt uit de aanwezigheid van zoveel unieke natuur en erfgoed.

Parkdirecteur Harold Viscaal

Net als afgelopen jaar wil de in mei 2021 gestarte werkorganisatie van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden ook in 2023 de aanjager of (mede) regisseur zijn van gebiedsontwikkelingen die ons landelijke gebied versterken, alsmede alle kernen daarbinnen. Ondernemers, inwoners en bezoekers kunnen altijd bij ons terecht voor initiatieven die de balans tussen de natuur, de landbouw, de leefbaarheid, de (toeristische) economie verbeteren. Winst voor iedereen, dat is ons doel!

We brengen graag partijen bij elkaar die elkaar tot nog toe niet opzochten, waarbij wij onderlinge synergie voor het gebied zien. Het zou mooi zijn dat als we het over natuur hebben, we niet alleen maar denken aan onze vele Natura2000, maar ook kijken hoe we onze kernen steeds groener en natuurinclusiever kunnen maken. Bevorderlijk voor ons totale welzijn. De wens die ons bestuur en ons NP-team heeft is dat alle bijeenkomsten vanuit de Nationale Park organisatie een platform zijn voor ontmoeting en samenwerking. Waarbij we niet alleen kijken naar kansen voor economische groei, maar ook zien waar we de natuur een handje kunnen helpen én hoe we ieders rust, ruimte en leefkwaliteit kunnen behouden. En, dat we eventuele spanningen in belangen in alle openheid kunnen bespreken en tot een gezamenlijke oplossing kunnen brengen. Met de bedoeling dat er (h)echte coalities in de Kop van Overijssel ontstaan die elkaar inspireren en elkaar weten te vinden als het nodig is.

De optelsom van ons gebied, met randen langs Zwartewaterland, Noordoostpolder, Weststellingwerf, Westerveld, Meppel met onze eigen parels: vestingstad Steenwijk, de Zuiderzeestadjes, het vele veen, riet en water, onze vaardorpen, zijn van een landschappelijke schoonheid, die zijn (inter)nationale weerga niet kent. Ik denk dat als we ons daar nog bewuster van zijn, we er nog meer waarde uit kunnen halen en beleidsmakers in Regio Zwolle en Den Haag niet meer om ons heen kunnen als het gaat om het slim innovatief inpassen van ruimteclaims: energietransitie, landbouw verduurzaming, natuurinclusief wonen en werken en recreëren, in een kwetsbaar landelijk gebied. Wij kunnen de showroom zijn: met de vele Nationaal Park projecten zijn we al regelmatig in beeld met vertrouwenwekkende proeftuinen die oplossingen bieden voor de grote Nederlandse transitie vraagstukken.

Laten we als gebied voorop gaan, als toonbeeld van innovatieve projecten voor uitdagingen in het landelijk gebied en zo met extra expertise, meer mensen en meer middelen de leefbaarheid in de Kop nog verder laten toenemen.

De Kop, aan kop voor een toekomstbestendig en vitaal Weerribben-Wieden.

Ik wens u allen een liefdevol en positief 2023 toe!

Met perspectiefvolle groet,

Harold Viscaal,

Directeur Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie