Denk mee over de Toekomst van de Polder Giethoorn(enquete inmiddels gesloten)

Kaartje van de Polder Giethoorn

De Polder Giethoorn is een landelijk gebied dat tussen een aantal prachtige natuurgebieden in ligt (de Weerribben en de Wieden). Het gebied is beperkt bebouwd, er wonen vooral agrarisch ondernemers die zowel vee houden als gewassen en riet telen. Dit kenmerkt ook het landschap: kanalen, uitzichten, vee(n) en groen. Maar kan het ook zo blijven? Ook dit gebied staat voor uitdagingen: opwekking van hernieuwbare energie, terugdringen van CO2 en stikstof, tegengaan van bodemdaling, het bevorderen van biodiversiteit en de toename van toerisme. Dat gaat gevolgen hebben voor hoe het gebied eruit ziet. 

Er is een overkoepelend plan voor de toekomst van het gebied nodig om alle opgaven het hoofd te bieden. Enkele inwoners hebben het initiatief genomen om een start te maken met een toekomstplan voor de Polder Giethoorn. Zij willen met deze enquête eerst van de bezoekers en inwoners van het gebied horen hoe zij naar de toekomst van het gebied kijken. Wat vinden zij belangrijke waarden voor de toekomst voor de Polder Giethoorn? Welke problemen vinden zij belangrijk om op te lossen? Voor welke oplossingen is er draagvlak? Op basis van de uitkomsten van de enquête gaan zij met de bewoners van het gebied en een groep meedenkers een plan maken voor de toekomst van de Polder Giethoorn. Gemeente en provincie steunen dit initiatief: voor een aantal gebieden is op deze manier al een plan gemaakt en ze hopen dat er nog meer van deze initiatieven volgen. Het mooiste is als de toekomstplannen gedragen worden door alle inwoners van het gebied zelf. Helpt u mee door de vragenlijst in te vullen? Bent u bezoeker van het gebied of inwoner van de gemeente Steenwijkerland, dan zijn u en uw huisgenoten van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Invullen kan door de klikken op de volgende link:

*Dit project is een initiatief van de boeren van de polder Giethoorn en het onderzoek wordt uitgevoerd door Avelien Haan.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie