Grote belangstelling Nieuwjaarsbijeenkomst
vervolg natuurherstel De Weerribben

Staatsbosbeheer, 26 januari 2024

In januari starten natuurherstelwerkzaamheden in De Weerribben. Om de omwonenden, pachters, vrijwilligers en bestuurders hierover te informeren, is op donderdag 25 januari een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. De boswachters van Staatsbosbeheer hebben een groep van bijna 70 belangstellenden rondgeleid door het deelgebied Kooi van Pen. Gedeputeerde Von Martels heeft samen met twee bewoners de doorstart van de uitvoering gemarkeerd met een starthandeling.

Vervolg natuurherstel
De werkzaamheden vinden plaats in de deelgebieden Kooi van Pen èn Noordmanen. In het deelgebied Kooi van Pen hebben de afgelopen jaren al natuurherstelwerkzaamheden plaatsgevonden. Daar start aannemer Oosterhuis uit Nijeveen in de laatste week van januari de laatste fase van het werk. Boswachters Egbert Beens en Merijn Kuiper hebben de aanwezigen meegenomen en laten zien dat in een korte periode de resultaten voor natuurherstel al goed zichtbaar zijn. Tijdens en na de excursie lichtten de mensen van Staatsbosbeheer en provincie Overijssel de werkzaamheden toe en informeerden hen over
het herstel van het ecosysteem van laagveen, moerasbos, trilveen en veenmosrietlanden. Dit herstel komt ten goede aan de dieren en planten die hier van oudsher leven.

Boswachter Merijn Kuiper vertelt: “Ik ben blij dat we na een lange voorbereiding eindelijk gaan starten met de werkzaamheden. In korte tijd ga je de verandering al waarnemen: een grotere diversiteit van planten en vogelsoorten. Ik weet zeker dat je hier over drie of vier jaar rietvogels als de baardman gaat zien!”

Elkaar ontmoeten
Tijdens de starthandeling ontmoetten jong en oud elkaar. Gedeputeerde Von Martels en één van de oudste bewoners meneer Muis sloegen de handen ineen. Zij werden aan het werk gezet om op oude wijze met een zogenaamde modderbeugel een trekgat te graven. Deze handeling symboliseert het harde werken van vroeger, hoe het gebied er vroeger uitzag en met het open graven van de trekgaten er weer uit komt te zien. Een van de jongste bewoners Melle Lindeman mocht met een grijns op zijn gezicht naast de kraanmachinist op moderne wijze met een rupskraan een trekgat graven. De Weerribben met haar verscheidenheid aan natuur en biodiversiteit is belangrijk om te behouden voor nu en voor de toekomstige generaties. Deze boodschap kwam ook duidelijk naar voren in de toespraak van zowel gedeputeerde Von Martels als die van Susan
Bonekamp, provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Overijssel.

Maurits von Martels, gedeputeerde landbouw en natuur, benadrukte tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst de cruciale rol van samenwerking in het behoud en herstel van het prachtige Natura 2000-gebied Wieden-Weerribben. “Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan beschermen; we streven naar versterking. Samenwerking is cruciaal, en vandaag vieren
we niet alleen het behoud van onze natuur, maar ook de kracht van samenwerking. Laten we gezamenlijk werken aan een prachtige toekomst voor dit unieke natuurgebied.”

De bijeenkomst bood met een proost op het nieuwe jaar op informele wijze de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met elkaar en met de boswachters.

Duurzaam behoud laagveen
In opdracht van provincie Overijssel herstelt Staatsbosbeheer Natura 2000-gebieden. De Weerribben, één van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland, vormt met De Wieden het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Het gebied heeft sinds 1996 het Europees diploma voor natuurbeheer. Slechts vier natuurgebieden in Nederland bezitten deze bijzondere status.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie