Harold Viscaal, directeur Nationaal Park Weerribben-Wieden, neemt afscheid

Nationaal Parkdirecteur Harold Viscaal

Beste relatie, 

Na bijna 3,5 jaar neem ik binnenkort afscheid van Nationaal Park Weerribben-Wieden.  

Als voorzitter – kwartiermaker en directeur van ons samenwerkingsverband van 9 gebiedspartners heb ik het voorrecht gehad, om met een nieuw opgebouwd, getalenteerd programmateam en ambitieus bestuur, handen en voeten te geven aan een belangrijk veranderproces: ‘Nationaal Park van en voor het gebied worden. Daarbij opgaven rondom natuur, landbouw, toerisme en leefbaarheid in nauwe samenwerking met de omgeving vormgeven’.  

Vele gebiedsarrangementen verlopen nu voorspelbaar en succesvol. Daarom is het voor mij tijd voor een nieuw en uitdagend, blanco vel! Ik ga een droombaan verlaten, voor een andere omgeving die om verandering vraagt. In een eindverantwoordelijke rol, waarin ik wederom tegenstellingen mag overbruggen en tussen partijen synergie mag smeden. 

De afgelopen jaren heeft ons samenwerkingsverband, met organisaties vanuit natuur, landbouw, toerisme, horeca, ambachten, riettelers, gemeente en inwoners, zich ontwikkeld van onzichtbaar gebiedsoverlegorgaan naar ambitieuze aanjager van het landelijke gebied in de Kop van Overijssel. Met de kwaliteit van het wonderschone landschap en bijzondere erfgoed als fundament, hebben we met eigentijdse vormen van gebiedsmarketing, gebiedseducatie en gebiedsontwikkeling, extra waarde gecreëerd met en voor de regio. Vele projecten en evenementen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van kernen hebben de balans tussen en kwaliteit van ecologie, leefbaarheid en economie in ons park versterkt. 

Als een proeftuin voor Nederland hebben in ons park honderden HBO/WO-studenten interdisciplinair met ons programmateam meegedacht over de complexe transitie-opgaven in het kwetsbare Natura2000 gebied. Natuur- en landbouworganisaties, inwoners en ondernemers en de gemeente werken inmiddels als gevolg van onze gebiedscoalitie nadrukkelijk integraal samen aan de onontbeerlijke inpassing van diverse ruimteclaims. Zoals duurzame landbouw, wonen, energietransitie, natuurontwikkeling, biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en duurzaam toerisme.  

Ons plattelandsgebied is prominent landelijk zichtbaar geworden met innovatieve gebiedsprocessen van onderop. Onze toeristische kroonjuwelen, waaronder authentieke vaardorpen, een heuse vestingstad, het vele veen, riet en water, de Zuiderzeestadjes en de prachtige randen langs de 4 provincies, staan nu als één geheel goed in de schijnwerpers. Een zeer boeiende landschapsbiografie en een aantrekkelijk gebiedsmagazine brengen binnenkort de ultieme schoonheid en waardevolle historie verder voor het voetlicht. 

Met enige weemoed neem ik afscheid, maar nieuwe mogelijkheden lonken ook.  

Onze initiatieven hadden vaak alleen kans van slagen als we bereid waren grensontkennend samen te werken. Ik ben ontzettend trots en dankbaar dat ieders eigenzinnigheid en passie voor het gebied hebben geleid tot belangrijke wapenfeiten. Iedereen, jij, het bestuur van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden en het ‘altijd mogelijk makende’ Nationaal Park programmateam (www.npweerribbenwieden.nl), ontzettend bedankt voor alles!  

Met perspectiefvolle groet, 

Harold Viscaal 
06 – 51 41 44 90 

Parkdirecteur Harold Viscaal met wethouder Bram Harmsma tijdens de lancering van het gebiedsmagazine en de Weerribben-Wieden App.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie