Deltaplan Biodiversiteit bezoekt Nationaal Park Weerribben-Wieden

De werkgroep Gebiedsgericht Werken van het Deltaplan Samen voor Biodiversiteit bezocht Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zij wilde leren van de ervaringen in het park. In het bijzonder hoe er ‘Gebiedsgericht’ wordt gewerkt aan de grote opgaven als klimaat, energie, wonen of landbouw. De inzet daarbij is dat je lokaal kijkt wat je lokaal kan doen. Landelijke of Europese regels, zoals het terugdringen van stikstof of het behoud van leefbaarheid in kleine kernen, worden gekoppeld aan situaties ter plekke. In Nationaal Park Weerribben-Wieden wordt deze aanpak al toegepast en daarom kwam de werkgroep hier op bezoek.

Naast het uitwisselen van ervaringen, werd ook een bezoek gebracht aan het gebied (foto NPWW)

Vertrouwen in elkaar en het resultaat

Tijdens het bezoek werd o.a. gesproken over de ontwikkelingen in en rond Ossenzijl. Inwoners, Staatsbosbeheer, ondernemers, het Nationaal Park en de gemeente werken daar samen om knelpunten om te zetten in nieuwe kansen. In de nieuwe dorpsvisie zijn nu de komst van een European Wetland Center, een rondweg én een ecologische verbindingszone (van het ene naar het andere natuurgebied) met elkaar verbonden. Ook de boeren in de Baarlingerpolder zijn samen met een gebiedsproces bezig. Zij werken aan het aanpakken van stikstof, veenweidedaling, klimaat en natuurherstel. Twee heel verschillende voorbeelden, maar de gemene deler is: iedereen is meegenomen in de planvorming en heeft een rol in de uitvoering. Er is daardoor vertrouwen in elkaar en in een gezamenlijk mooi resultaat voor de gemeenschap. Iedereen voelt dat het er beter van wordt.

Geen plannen maken vóór, maar mét het gebied

Gebiedsgericht werken gebeurt op dit moment vaak nog op een te grote schaal, met een te sterke topdown benadering. Er wordt dan wel gesproken met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld boeren en natuurbeheerders, maar niet met de individuele bewoners en grondeigenaren zelf. Nationaal Park Weerribben-Wieden laat zien dat je geen plannen moet maken vóór een gebied, maar mét het gebied. Door inwoners, natuurbeheerders en ondernemers in Ossenzijl of boeren in de Baarlingerpolder te helpen de oplossingen zelf te laten bedenken. Alex Datema, voorzitter van de werkgroep, vatte het mooi samen: “Je hoeft niet zelf met plannen te komen, je moet bewoners belangen en wensen bundelen en hen helpen hun eigen plannen te vervolmaken.”

Deltaplan Samen voor Biodiversiteit In het Deltaplan Samen voor Biodiversiteit, opgericht in 2018, werken verschillende partijen aan het herstellen van de biodiversiteit. De biodiversiteit (veel verschillende soorten planten en dieren) is belangrijk voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Naturalis, WNF, Natuurmonumenten, BoerenNatuur en Landschappen.NL waren de grote aanjagers. Er komen verschillende projecten uit het deltaplan, zoals ‘maak grijs groener’. Hierin worden mensen aangespoord om samen aan de slag te gaan. Dat kan door het aanleggen van geveltuinen, bloemperken, het aanplanten van inheemse fruitbomen of het vergroenen van bedrijventerreinen. Meer over het deltaplan op samenvoorbiodiversiteit.nl.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie