Nationaal Park Weerribben-Wieden pilotgebied voor Mooi Nederland 

Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen moet fors omlaag om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Er moeten heel veel huizen gebouwd worden en meer ruimte komen voor nieuwe natuur. De bestaande natuur moeten we veel beter beschermen en de biodiversiteit herstellen. Er moet veel in een klein land. Dat vraagt om keuzes, slimme combinaties en innovaties. Daarom lanceerde minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het programma Mooi Nederland. 1 van de pilots binnen dit programma is het project van 9 boeren in de Baarlingenpolder.

Hugo de Jonge over Mooi Nederland 

“Anno 2022 staat ons land staat voor grote uitdagingen. We willen voldoende duurzame en betaalbare woningen, klimaatbestendige landschappen, meer biodiversiteit en natuurherstel. Ook maken we aankomende jaren de omslag naar kringlooplandbouw en stappen we over op schone energievoorziening. Daarbij moeten we ons cultureel erfgoed beschermen en oog hebben voor het behouden van onze identiteit. We moeten en willen heel veel op een klein oppervlak. De wensen, doelen en claims zijn haast oneindig, maar het land wordt niet groter. Dat vergt keuzes, slimme combinaties en innovaties. Maar ook om sturing en regie vanuit het Rijk om de beschikbare ruimte eerlijk te verdelen.” Zo schrijft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het voorwoord van het rapport Mooi Nederland. 

Baarlingerpolder als voorbeeld 

Het programma Mooi Nederland heeft 3 thema’s: duurzame landbouw en natuur, energie en circulaire economie en leefbare steden en regio. De pilot van de 9 boeren uit de Baarlingerpolder valt onder het eerste thema. De boeren onderzoeken op welke manier zij maatregelen kunnen nemen om de stikstofdepositie te verminderen, bodemdaling tegen te gaan, de CO2-uitstoot verlagen en natuur en biodiversiteit ruimte geven op hun bedrijf. Daarbij is het belangrijk dat de boerenbedrijven een goede toekomst houden. De resultaten uit de Baarlingerpolder worden deze zomer verzameld en dienen als voorbeeld voor heel Nederland, in het bijzonder de veenweide gebieden. 

Ateliersessie 

In het kader van het programma Mooi Nederland vond in mei een eerste ateliersessie plaats met het ontwerpbureau, vertegenwoordigers van het ministerie van binnenlandse zaken, stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden en een werkgroep vanuit de Baarlingerpolder. Daarin maakte het bureau kennis met het gebied en werd gepraat over de inrichting van het landschap van de toekomst.  

Nationaal Park als proeftuin 

Gebiedsontwikkelaar Lisanne Kruiswijk is nauw betrokken bij de pilot in de Baarlingerpolder en Mooi Nederland. “Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden is proeftuin voor onderzoek en innovatie. Samen met belangrijke partijen in het gebied zoeken we naar antwoorden op de lastige vragen van vandaag. Hoe kun je bijvoorbeeld de biodiversiteit versterken en combineren met de transitie van de landbouw? Houden we voldoende voorzieningen in kleine kernen? Versterken we de natuur en bouwen we voldoende huizen. Allemaal lastige vragen, waarbij het echt helpt om samen te werken met verschillende partijen. En oog te hebben voor ieders belang. Dan kan misschien niet alles, maar best heel veel wel. Het project in de Baarlingerpolder kan dan als voorbeeld dienen voor heel Nederland.” 

Naast het programma Mooi Nederland presenteert de stichting binnenkort de landschapsbiografie. Daarin is de geschiedenis van het gebied beschreven. Ook gaat de stichting met alle betrokken partijen praten over de landschapsstrategie, oftewel de toekomstige inrichting en gebruik van het gebied.  

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie