Opnieuw studenten van Saxion aan de slag in Nationaal Park Weerribben-Wieden

5 groepen werken aan bijzondere gebiedsverhalen en innovatieve oplossingen

Opnieuw werken 5 groepen studenten van Saxion Hogeschool in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Ze doen dit in het kader van hun ‘Smart Solutions Semester’. De komende maanden werken zij aan projecten die gaan over de corso’s, het hoge land rondom Steenwijk en duurzaamheid. Ook werkt een groep studenten aan de introductie van de landschapsbiografie in januari 2023. Deze landschapsbiografie beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Ook studeert één van de studenten van Saxion af op de vraag hoe je de communicatie tussen Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden en bewoners en bedrijven versterkt.

Dit voorjaar presenteerde een eerdere lichting studenten een audiotour.

5 projectgroepen, 5 onderzoeksthema’s

Eén groep gaat aan de slag met het beschrijven van het ecosysteem in het Nationaal Park. Een ecosysteem is het geheel aan organismen en hun omgeving en hun interacties in een bepaald gebied. Dit project gaat over het samenspel tussen mensen, organisaties en natuur in het park en hoe die elkaar beïnvloeden. De tweede groep werkt aan het bouwen van een instrument, waarmee de impact van een bezoeker op het gebied kan worden gemeten. De derde groep heeft het hoge land rondom Steenwijk als onderzoeksgebied. Zij leveren aan het eind van het project een idee hoe je de boeiende verhalen uit dit gebied op een aantrekkelijke manier vertelt. De vierde groep kijkt hoe de corso’s het hele jaar door interessant kunnen zijn voor bezoekers. Naast het jaarrond beleven van de optochten zullen de studenten ook nadenken over een arrangement dat de vijf corso’s met elkaar verbindt. De laatste groep vierdejaars studenten gaat de komende tijd aan de slag met de uitwerking van de Dorpsvisie van Ossenzijl.

Smart Solutions Semester van Saxion Hogeschool

Al ruim 2 jaar doen studenten van Saxion Hogeschool onderzoek in en rond het Nationaal Park. Tijdens hun Smart Solutions Semester gaan deze studenten, van verschillende opleidingen, aan de slag met een complex vraagstuk. Hierbij staan vernieuwing in het park, door creativiteit en interdisciplinair samenwerken centraal. De teams bestaan uit 6 tot 8 derde- en/of vierdejaars studenten van minimaal 3 verschillende opleidingen. Aan het Smart Solutions Semester nemen ook internationale studenten en opleidingen deel. De studenten werken 5 maanden aan het project. Naast Saxion Hogeschool werkt Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden ook samen met andere opleidingen.

Nationaal Park is graag proeftuin

Nationaal Park Weerribben-Wieden is graag proeftuin voor onderwijs en onderzoek rondom de grote vraagstukken die spelen in het Nationaal Park: wonen, energie, klimaat, natuur, landbouw, leefbaarheid, toerisme. Studenten en onderzoekers kijken vaak met een frisse blik naar het gebied en komen met innovatieve oplossingen. De projecten kunnen gaan over nieuwe bedrijfsmodellen, het ontwikkelen van toeristisch aanbod, over gebiedsontwikkeling, over circulariteit of bijvoorbeeld een onderzoek naar het versterken van participatie en samenwerking in het Nationaal Park. Ook worden interdisciplinaire vraagstukken opgelost, doordat studenten vanuit verschillende opleidingen samenwerken en ieder vanuit eigen perspectief kijken naar vraagstukken in ons park. Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden werkt aan een goede balans tussen natuur, leefbaarheid en economie. Dat doet zij in een hecht samenwerkingsverband met 9 gebiedspartners, met bewoners, bedrijven en bezoekers. De frisse blik van studenten op vaak complexe vraagstukken stimuleert het gebied bij de tijd te blijven.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie