De riettelers in Nationaal Park Weerribben-Wieden produceren niet alleen riet om daken mee te dekken, ook spelen ze een belangrijke rol als natuurbeheerders van een groot deel van het Nationaal Park. Om ervoor te zorgen dat ze dit ook in de toekomst kunnen blijven doen, is er in de afgelopen maanden meerdere malen overleg geweest. Bij dit overleg zijn de rietverenigingen, de gemeente Steenwijkerland, Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden, de provincie en de terrein beherende organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aanwezig geweest. Er is in drie overleggen aan de hand van thema’s gesproken over de uitdagingen en problemen waar de rietsector tegenaan loopt.

Excursie in het rietland. Foto Annelies Mol Komvoor

Contracten van de riettelers

Het thema van het eerste overleg was de contracten die de riettelers hebben met de terrein beherende organisaties. In dit overleg is naar voren gekomen dat er behoefte is aan contracten met een langere looptijd om zo de financiële zekerheid van de rietteler te verhogen. Helaas is dit makkelijker gezegd dan gedaan. De rietsector is een unieke sector in een uniek gebied waardoor er  veel maatwerk nodig is. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn hier al wel mee bezig. Ze hebben aangegeven al bezig te zijn met het verlengen van contracten, om zo de riettelers meer zekerheid te bieden.

Verbranden van rietafval | kansenkaart Staatsbosbeheer

In het tweede overleg is gesproken over het verbranden van rietafval. Jaarlijks wordt er in het gebied veel rietafval verbrand, het is een traditie waar menig rietsnijder naar uitkijkt. Het branden kan daarnaast veel overlast veroorzaken en er komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Tijdens dit overleg was de Werkgroep Ecologische Afvoer Biomassa aanwezig. Deze werkgroep heeft als doel het afval af te voeren dat nu jaarlijks in brand wordt gestoken. Het blijkt dat het probleem van het afvoeren van rietafval zit in de tijd en kosten die ervoor nodig zijn, en in het omgaan met de kwetsbare natuur. Het branden blijkt vooral in de Weerribben plaats te vinden en helpt soms bij bepaalde natuurdoelen. Om onder andere het afvoeren van rietafval beter mogelijk te maken in de Weerribben is Staatsbosbeheer bezig met een kansenkaart. Daarnaast wordt er gekeken naar de biomassa die verbrand wordt, zit daar waarde in?

Hoe ziet de toekomst van de rietteler eruit?

Tijdens het derde overleg stond het toekomstperspectief van de rietteler centraal. Toekomstperspectief betekent voor velen niet alleen de eigen toekomst, maar ook die van de opvolger en het gebied. Om een goed toekomstperspectief te garanderen is er volgens de betrokken partijen een behoefte om woorden om te zetten in daden. Met de kansenkaart van Staatsbosbeheer en het verlengen van de contracten worden hier al mooie stappen in gezet. Vanuit de gemeente is er ook uitleg gegeven over de link tussen dit overleg en de gebiedsgerichte aanpak. Door onder meer de stikstofproblematiek liggen er kansen voor de rietsector buiten de grenzen van het Natura2000 gebied. Samenwerken is cruciaal om deze –en andere- kansen maximaal te benutten.

Er staat veel te gebeuren in de komende jaren en het moge duidelijk zijn dat we nog lang niet uitgesproken zijn over het prachtige ambacht rietsnijden.

Rietexcursie bij Johan de Dood

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie