De gemeente Steenwijkerland kent 34 verschillende kernen. Ieder met een eigen identiteit en karakter en met een eigen behoefte. Waar de één wel wat meer toeristen wil trekken, wil de ander weer wat meer faciliteiten voor bewoners en bereikbaarheid. Iedere kern heeft daarom een Plaatselijk Belang, dat deze lokale wensen vertaalt en aankaart bij de gemeente en bij ons.

Om de belangen van alle kernen te vertalen naar de werkzaamheden van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn twee bestuursleden inwonerscontacten aangesteld. Sinds november 2021 zijn zij contactpunt voor bewoners, organiseren bijeenkomsten met de plaatselijke belangen en zoeken het contact met inwoners. Ze stellen zichzelf voor:

Albertine de Jonge
Ik ben Albertine de Jonge, geboren, getogen en verbonden met dit prachtige en unieke gebied. Samen met Heike van Blom ga ik de uitdaging aan om informatie te gaan halen en brengen van inwoners/plaatselijk belangen en de Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden, met als doel een balans van wonen, werken, ondernemen, bereikbaarheid en bovenal leefbaarheid voor inwoners. Een grote diversiteit aan zaken die onlosmakelijk met elkaar te maken en hebben en invloed hebben op elkaar. Niet alleen invloed op de natuur maar ook op omliggend gebied. U als bewoner een stem proberen te geven is voor mij belangrijk. Belangenbehartiging heb ik als vrijwilliger al vele jaren indirect en direct via plaatselijke belangen gedaan. Nu ga ik als vrijwilliger voor u aan de slag voor Stichting Weerribben Wieden.
Heike van Blom
Ik ben Heike van Blom, ik woon al meer dan twintig jaar met veel plezier in Blokzijl. Ik geniet van de prachtige omgeving en hoor, lees en zie dat juist de waarde van het gebied voor natuur, landbouw, recreatie en landschap voor inwoners en ondernemers óók zorgt voor grote uitdagingen. Het is zoeken naar een evenwicht en zorgen voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Daarvoor is goed onderling contact en tweerichtingsverkeer in communicatie tussen de Stichting en de inwoners een eerste vereiste. Samen met Albertine wil ik mij daar graag voor inzetten. Door mijn werk als planoloog in het buitengebied van meerdere gemeenten, de laatste 11 jaar in de buurgemeente Zwartewaterland, zijn de opgaves en onderwerpen mij bekend. In dat werk heb ik ook ervaren dat respect voor en interesse in degenen die in een gebied leven en werken belangrijk is èn een meerwaarde betekent voor het resultaat.  Ook door mijn jarenlange deelname aan het bestuur van Plaatselijk Belang Blokzijl zo’n 10 jaar geleden weet ik hoe belangrijk dit is. Ik wil daarom graag, samen met Albertine, een bijdrage leveren aan een zorgvuldige, overzichtelijke en duurzame gedachten-, mening- en kennisuitwisseling met de mensen uit het gebied.

Stichting Weerribben-Wieden gaat twee keer per jaar met de Plaatselijke Belangen in gesprek. Eén ontmoeting in het voorjaar en één in het najaar. Via lokale krantjes willen Heike en Albertine ook bewoners bereiken die niet aangesloten zijn bij Plaatselijke belangen. Meer informatie en de agenda’s en verslagen van de bijeenkomsten vind je hier.

Albertine heet Plaatselijke Belangen welkom

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie