3 minisymposia aan de start van het jaar

Nationaal Park Weerribben-Wieden start het jaar voortvarend met 3 minisymposia speciaal voor bewoners en liefhebbers. Eén groep studenten van Saxion Hogeschool deed onderzoek naar de verborgen verhalen van het Hoge Land en hoe die te onthullen. Een andere groep onderzocht hoe de corso’s het hele jaar door beleefbaar te maken met virtual reality. Een derde groep organiseert een bijeenkomst ‘op grote hoogte’ over liefde voor het landschap. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan.

Verhalen uit het Hoge Land
23-01 | 15.00 | Buitengoed Fredeshiem

Hoe onthul je de geheimen van het gebied rondom de Eese? Welke onontdekte verhalen liggen voor het oprapen? Hoe vertel je die dan? Studenten van Saxion Hogeschool deden onderzoek naar de geschiedenis van het gebied, verzamelden verhalen en bedachten hoe je die het beste kan vertellen. Ze presenteren hun ideeën op 23 januari op Buitengoed Fredeshiem.

Uit liefde voor het landschap
28-01 | 13.00 | Bezoekerscentrum De Wieden

Een 3-luik van verhalen vol liefde. Uit het verleden, via het heden naar de toekomst. Het verleden wordt momenteel opgeschreven in een biografie over het landschap. Door een panel van diverse betrokken worden het verleden én de liefde voor het landschap besproken. Het heden wordt letterlijk beleefbaar gemaakt op grote hoogte in de watertoren. Aan de toekomst van het landschap kun je zelf bijdragen. In een workshop van Duurzaam Steenwijkerland leer je hoe je je eigen tuin omtovert tot mini-Nationaal Park. 28 januari bij Bezoekerscentrum De Wieden, Sint Jansklooster.

2023: het jaar vol verhalen

2023 wordt een jaar vol verhalen. Het is het thema van de Dag van het Nationaal Park ( 24 mei) en de Beleefweek tijdens de herfstvakantie. Bovendien verschijnt aan het begin van het jaar de Landschapsbiografie. Hierin is de geschiedenis van het gebied beschreven. Van de glooiingen in het landschap uit voorlaatste ijstijd, vroege en latere turfwinning, inpoldering, het verdwijnen van de Zuiderzee tot aan de ruilverkaveling na de Tweede Wereldoorlog. De landschapsbiografie geeft niet alleen informatie over hoe ons gebied is geworden wat het nu is, maar geeft ook richting aan het vaststellen van de landschapsstrategie.

Proeftuin voor onderzoek en innovatie

Om vraagstukken in Nationaal Park Weerribben-Wieden te onderzoeken, worden studenten van relevante opleidingen ingezet. Studenten kijken vaak met een frisse blik naar het gebied en komen met innovatieve oplossingen. Zogeheten onderzoeken en experimenten heten proeftuinen. Onlangs werkten 5 groepen studenten van Cibap uit Zwolle aan de vormgeving van een buitententoonstelling. Dit voorjaar presenteerden andere studenten voorstellen voor het aantrekken van meer jongeren, het beter verbinden van Zwartsluis met het Nationaal Park en een audiotour voor Blokzijl.

Aanmelden

De minisymposia over het Hoge Land en Liefde voor het Landschap zijn gratis toegankelijk voor bewoners uit de Kop van Overijssel. Het aantal plaatsen is wel beperkt. Meld je dus snel aan.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie