Charter for Sustainable Tourism

Nationaal Park Weerribben-Wieden gaat gedurende 2024 aan de slag met het behalen van het door EUROPARC opgestelde Charter for Sustainable Tourism. Natuurparken, nationale parken en andere beschermde gebieden in Europa trekken veel bezoekers. Vanwege de toegenomen druk op deze natuurgebieden is het belangrijk om goed na te denken over de inrichting van toerisme in en rondom nationale parken.

Met de Charter for Sustainable Tourism wil EUROPARC een duurzame ontwikkeling van toerisme in deze (kwetsbare) gebieden stimuleren. Daarbij moet rekening worden gehouden met de natuurdoelen en de belangen van lokale bewoners en bedrijven, maar natuurlijk ook met de bezoekers. Daarnaast wil de Charter de voorlichting over en de steun aan beschermde gebieden in Europa verbeteren. Op dit moment bezitten ongeveer 100 Nationale Parken de Charter for Sustainable Tourism, waarvan geen enkele in of rondom Nederland.

Om aan de Charter for Sustainable Tourism te voldoen is het van belang om op hoog niveau samen te werken met lokale belanghebbende en toeristische partners. Gezamenlijk werken we aan plannen om gedurende vijf jaar het toerisme in het Nationaal Park op een duurzame manier te ontwikkelen en verschillende partners kunnen zich hieraan committeren. Hierdoor combineert de Charter elementen van een kwaliteitslabel met die van een partnerschapovereenkomst. Op deze manier wordt gestimuleerd dat parken en hun partners gedurende een langere periode naar uitmuntend beheer van duurzaam toerisme blijven streven.

In het verleden is Nationaal Park Weerribben-Wieden ook al in bezit geweest van de Charter for Sustainable Tourism. Dit heeft onder andere geleidt tot de opstart van de cursus Gastheren/gastvrouwen van het landschap, onderlinge samenwerkingen en meer aandacht voor duurzame mobiliteit. Heb je zelf een leuk idee, initiatief of wil je meedenken over de invulling van de nieuwe plannen? Neem dan contact op met Sharon Jagt (sharon.jagt@npweerribbenwieden.nl).

Inhoudelijk moeten de plannen 10 hoofdonderwerpen omvatten. Met veel van deze onderwerpen is Nationaal Park Weerribben-Wieden al bezig en zijn er al grote stappen gezet. Toch blijft er ook nog veel te verbeteren en te ontwikkelen. Hier gaan we gedurende 2024 een start mee maken.

  1. Het beschermen van waardevolle landschappen, biodiversiteit en cultureel erfgoed.
  2. Behoud van het Nationaal Park aanmoedigen doormiddel van toerisme.
  3. het verminderen van de CO2-voetafdruk, vervuiling en verspillend gebruik van hulpbronnen.
  4. Het bieden van veilige toegang, kwaliteitsvoorzieningen en speciale beleving van het Nationaal Park, toegankelijk voor alle bezoekers.
  5. Effectieve communicatie over het gebied naar bezoekers.
  6. Het waarborgen van sociale cohesie.
  7. Het versterken van de welvaart in de lokale gemeenschap.
  8. Het verzorgen van trainingen.
  9. Monitoring van toeristische prestaties en impact.
  10. Het communiceren van de acties en deelname in relatie tot de Charter.

Nadat de aanvraag is afgerond en de Charter for Sustainable Tourism (hopelijk) wordt toegekend, is het tijd voor Fase 2. Tijdens deze fase worden de plannen in uitvoering gebracht en kunnen ook recreatiebedrijven zich aansluiten als partner van de Charter, mits zij voldoen aan een aantal duurzaamheidseisen. Dit kan kansen bieden in de vorm van nieuwe bezoekersdoelgroepen en meer herhaalbezoek, kostenverlaging op energie en water, meer onderlinge samenwerking (zowel lokaal als internationaal), waardering op Europees niveau en waardering van bezoekers.

Wil je meer te weten komen over de Charter for Sustainable Tourism? Kijk dan hier: https://www.europarc.org/library/europarc-events-and-programmes/european-charter-for-sustainable-tourism/

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie