Nationaal Park Weerribben-Wieden is samen met 9 agrarische ondernemers uit het aangrenzend gebied Baarlingerpolder en met de Provincie Overijssel een pilot gestart met als doel een antwoord de vinden op de vraag: Hoe kunnen de agrarische ondernemers in de Baarlingerpolder maatregelen nemen om de stikstofdepositie te verminderen, bodemdaling tegen te gaan, de CO2-uitstoot verlagen en natuur en biodiversiteit ruimte geven op hun bedrijf op een manier waarop hun concurrentiepositie ten opzichte van andere agrarische ondernemers tenminste niet verslechterd?

Boeren Baarlingerpolder en Staatsbosbeheer ontmoeten elkaar in het gebied

De 9 vooruitstrevende agrarische ondernemers in dit project worden ondersteund door 2 ZZP-ers en een medewerker van het Nationaal Park. De boeren zijn opdrachtgever van de pilot en ontwerpen het plan voor de toekomstbestendige boerenbedrijven in het gebied. Daarnaast heeft de provincie Overijssel als taak om mee te denken over de financiering om het plan in 2023 tot uitvoering te brengen. Ook vertegenwoordigen zij het belang van de N2000- gebieden en bewaken de kaders vanuit de provincie in het project.

De Stichting NP Weerribben-Wieden voert de subsidieaanvraag uit en is indiener van het project bij de provincie namens de boeren. Verder is de Nationaal Park-organisatie het verbindende platform tussen alle partijen die een rol spelen in het project en is het de schakel naar lokale stakeholders zoals grondeigenaren, LTO Noord, ondernemers en bewoners. Ook levert de stichting ondersteuning bij het opstellen van het plan door onderzoek uit te voeren naar natuur-inclusieve maatregelen en de mogelijkheden van de pilot om als voorbeeld te dienen voor andere deelgebieden in en om NP Weerribben-Wieden.

De pilot moet begin 2024 resulteren in een uitvoerbaar plan met o.a. bedrijfsmodellen voor de agrarische ondernemers in de Baarlingerpolder en een inventarisatie van toekomstplannen van ondernemers in het gebied. Een belangrijk voorwaarde is dat alle betrokkenen uit het gebied achter dit streefbeeld staan en niemand erop achteruitgaat. Het plan kan tevens een start vormen van een gebiedsproces. De provincie of het ministerie LNV zal middelen ter beschikking moeten stellen om de uitkomsten van de pilot daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

De deelnemende partijen hopen dat de oplossingsrichtingen die deze pilot formuleert als voorbeeld kunnen dienen voor een gebiedsopgave die de koppeling maakt tussen de nationale en provinciale kaders, en de wensen van individuele boeren.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie