De rietsnijders in Nationaal Park Weerribben Wieden vervullen een belangrijke rol in het natuurbeheer. Zonder hun ingrijpen bestaat het gebied binnen de kortste keren uit enkel moerasbos. Rietsnijders houden het landschap open en halen ook nog eens een nuttig product uit het gebied: riet voor daken!

Nationaal Park Weerribben-Wieden heeft meerdere malen met de rietsector, gemeente Steenwijkerland en andere belanghebbenden aan tafel gezeten om te praten over toekomst van de rietsector en de belangrijke rol van de rietsector in het behoud van het natuur- en cultuurlandschap. Waar in het belang van het gebied, zitten wij graag om tafel met beheerders van het landschap. We bespreken hier pachtcontracten, toekomst van de sector, en oplossingen om het branden van riet tegen te gaan.

Ook zoeken we continu naar kansen om de rietsector te faciliteren. Zo heeft Agrarisch collectief Noordwest Overijssel onlangs pilot gestart voor boeren en riettelers binnen en nabij Natura 2000-gebieden. Hierbij wordt gekeken hoe deze sectoren, ondanks de restricties van Natura 2000, met nieuwe verdienmodellen en subsidies toch een goede boterham kunnen verdienen.

Gesprekken tussen rietsector en Nationaal Park vinden ook plaats over een onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van rietoogst. Ook heeft de werkorganisatie een dag meegelopen met een rietsnijder.

Rietexcursie bij Johan de Dood

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie