De regio van Nationaal Park Weerribben-Wieden heeft een sterke agrarische regio, die staat voor grote maatschappelijke uitdagingen als het gaat om natuur, klimaat en stikstof. Het is belangrijk om te komen tot een toekomstperspectief voor een leefbaar en vitaal platteland dat economisch, ecologisch, milieutechnisch en waterhuishoudkundig duurzaam is en goed is om te wonen, werken en recreëren. Dat gebeurt vanuit Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Een samenwerking tussen Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen die de handen ineen slaan om met vijftien kansrijke gebieden, waaronder Noordwest Overijssel aan de slag te gaan.

Onderzoek als vertrekpunt

Stimuland heeft onderzoek gedaan naar de behoeften van de boeren in Steenwijkerland. Inmiddels is één onderdeel van het onderzoek afgerond en dat is de enquête. De uitkomsten hebben we gebundeld in een tussenrapport (pdf, 915 KB). Dat is de basis voor het plattelandsbeleid waarin samengewerkt wordt met lokale gebiedsorganisaties, terreinbeheerders, ondernemersorganisaties en dorpsraden. Stichting Nationaal Park Weerribben Wieden is betrokken via de werkgroep Agrarisch Perspectief van gemeente Steenwijkerland.

Nieuwsbrieven, themamiddagen en erfcoaches bieden ondersteuning

De eerste themasessie vond plaats met Gert Jan van der Born (Planbureau voor de leefomgeving en inwoner) over stikstof en klimaat. Hierbij werd de het gesprek gevoerd over de data die de overheid gebruikt en hoe we die data kunnen interpreteren. Een vervolgsessie zal zich focussen op kansen voor toekomstbestendige landbouw. De tweede was een avond met jongerenboeren verenigingen.

Presentatie van Gert Jan van der Born

Ook zijn drie nieuwsbrieven verzonden en is een erfcoach actief voor de gemeente Steenwijkerland om boeren te ondersteunen. De coach helpt u om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen u kunt zetten. Hij is ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan u verwijzen naar het juiste loket. De gesprekken met de erfcoach zijn gratis.

Meer informatie over vitaal platteland vind je hier.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie