2022 was weer een bewogen jaar. Het jaar begint met een stevige serie maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Door de Russische invasie van Oekraïne komt een nieuwe stroom vluchtelingen op gang en stijgen in de loop van het jaar de energie- en grondstofprijzen tot record hoogten. Veel onrust ook in de landbouw over het moeten terugdringen van de stikstofuitstoot. Gelukkig gebeuren er in ons Nationaal Park ook veel mooie dingen. Een aantal daarvan vind je hieronder in het jaaroverzicht.


Februari-Maart

Februari 2022 hebben we Bureau Overland gekozen als partij om een landschapsbiografie met geïntegreerde LESA voor Nationaal Park Weerribben-Wieden op te stellen.  

Maart 2022 heeft een WUR-stagiaire een onderzoek opgeleverd naar ondernemersparticipatie in het gebied, met als een van de resultaten een nauwkeurige analyse van de verschillende soorten ondernemers en hun relatie tot het NP.  


Samen met partners IVN en MarketingOost is een ‘Masterplan Gebiedspromotie en Gebiedseducatie 2021-2023’ opgesteld, inclusief een educatiestrategie voor het NP. Hierin staat het creëren van ‘Magische Momenten’ centraal, door middel van het vertellen van gebiedsverhalen, aandacht te schenken aan maatschappelijke thema’s en het organiseren van gebiedsevenementen. Het doel is de ‘parels’ en verhalen van het gebied beleefbaar maken en zoveel mogelijk mensen ambassadeur van het gebied te maken. IVN is eind 2022 gestart met het doorlopen van de 9 stappen uit de landelijke educatiestrategie, wat in 2023 voorgezet zal worden.  


April

In april start een onderzoek naar het gebruik van reststromen uit de natuur als bodemverbeteraar in de landbouw. In kaart wordt gebracht welke materialen bruikbaar zijn, hoe ze de grond vruchtbaarder maken en of het een goed alternatief is voor de landbouw. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de samenwerking tussen natuurbeheerders en de landbouw te versterken.  


Mei

In mei wordt in Villa Rams Woerthe in aanwezigheid van 80 gasten het nieuwe Beleef Magazine en de toeristische app in ontvangst en gebruik genomen door wethouder Bram Harmsma en parkdirecteur Harold Viscaal. Het magazine richt zich op bewoners én bezoekers en is verspreid door heel Steenwijkerland, zowel bij toeristisch ondernemers als bij dorpshuizen en bibliotheken. In het Beleefmagazine leuke tips en weetjes, de verhalen van het gebied, wandel- en fietsroutes en activiteiten en evenementen. Ook uitstapjes naar omliggende trekpleisters, zoals Schokland, de Koloniën van Weldadigheid en het Waterloopbos. De app ontsluit alle toeristische informatie (accommodaties, bootverhuur, horeca, routes etc.) in het Nationaal Park en is daarmee uniek voor Nederland. Tijdens de zomermaanden wordt het gebruik van de app gepromoot met advertenties in de lokale kranten, buitenreclame en promotiematerialen voor de ondernemers.


Juni

 

In juni start het project ‘Mooiste Plek’. Alhoewel project. Bij de start is niet duidelijk wat het resultaat moet of kan zijn. Gestart vanuit de constatering dat er bij bewoners zoveel verhalen liggen die de moeite waard zijn. Over hun band met het gebied, de liefde voor of verbondenheid met die ene speciale plek. Vaak al generaties lang. We legden een aantal verhalen vast, maakten foto’s en deelden die vervolgens met de betrokken bewoners. Samen hebben we ook nagedacht over in welke vorm dit uitgewerkt zou kunnen worden. Dat krijgt in 2023 een vervolg.

Met riettelers en betrokkenen als natuurbeheerders en gemeente zijn verschillende gesprekken gevoerd over de pachtcontracten, het verwerken van rietafval, de visie op natuurbeheer en het toekomstperspectief voor de rietsector. 

De communicatie met de achterban is flink geïntensiveerd met de lancering van de website voor inwoners en ondernemers, de nieuwsbrief en de inzet van social media. Ook zijn er 3 bijeenkomsten met de Plaatselijk belangen. Tijdens de laatste bijeenkomsten vertellen Chris Braat (natuurmonumenten) en Sander Peereboom (LTO Noord) over het belang en de winst van de samenwerking tussen beide partijen in het gebied en in het bestuur van de stichting.

In juni presenteren 4 groepen studenten van Saxion de resultaten van hun Smart Solutions Semester. De studenten uit verschillende opleidingen doen 5 maanden onderzoek en komen met verrassende adviezen en producten. Een audiotour, een app, tips om meer jongeren te trekken en een kunstroute. In het najaar zijn weer een aantal groepen actief en zijn twee studenten begonnen aan hun afstudeeropdracht. Ook is er een groep studenten van Cibap begonnen met een mogelijke uitwerking van het project ‘Mooiste Plek’. 


Juli

Aan het begin van de zomer bezoekt De werkgroep Gebiedsgericht Werken van het Deltaplan Samen voor Biodiversiteit Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zij wilde leren van de ervaringen in het park (o.a. Dorpsvisie Ossenzijl en Baarlingerpolder). In het bijzonder hoe er ‘Gebiedsgericht’ wordt gewerkt aan de grote opgaven als klimaat, energie, wonen of landbouw.  

In het kader van het Nationaal Park scholenproject bezoeken in het voorjaar zo’n 1200 leerlingen het gebied. Zo’n 30 klassen nemen deel aan het ‘Riet-en-Water’-programma. 13 schoolklassen nemen deel aan de vaartocht Beulaker. Leerlingen uit Vollenhove en Belt-Schutsloot werkten mee aan nieuwe informatieborden. 60 kinderen zijn lid van 1 van de 2 jeugdnatuurclubs. 20 junior rangers komen elke maand bij elkaar om te leren beheren en ontwikkelen. 50 groene voorlichters zijn actief in het gebied en er zijn 19 nieuwe Gastvrouwen/-heren van het landschap (totaal nu 236). Deze activiteiten worden uitgevoerd door onze educatiepartner IVN.


Augustus

De akkerranden van meer dan 50 boerenbedrijven in het Nationaal Park staan er dit jaar kleurrijk bij. De boeren krijgen dit voorjaar van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden, LTO Noord, Gemeente Steenwijkerland en Visscher Holland een bloemzaadmengel. Dit mengsel zit vol met verschillende inheemse soorten, zoals de klaproos en wilde cichorei, die goed zijn voor insecten en de biodiversiteit. 


Oktober

In de week van 15 tot en met 23 oktober bruist het van de activiteiten in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Tijdens de Beleefweek, met als thema ‘Water’, zijn er heel veel activiteiten. Bijzonder is ook de ‘landing’ van Ongezouten bij Bezoekerscentrum De Wieden. Jos Bisschops (Natuurmonumenten) vertelt over de geschiedenis en toekomst van het gebied en Bureau Overland gaat in op de landschapsbiografie die over het gebied wordt geschreven. Ook wordt een bezoek gebracht aan de kunstinstallatie van Elmo Vermijs, opgebouwd uit bladriet, dat de week ervoor is gemaaid op een veld aan het Laarzenpad. De Beleefweek is georganiseerd door onze educatiepartner IVN.


November

Een uitverkochte theaterzaal in de Meenthe viert op 3 november 20 jaar otter in Nederland. Host Margreet Reijntjes ontvangt gasten uit het eerste uur en natuurbeheerders van nu. Egbert Beens van Staatsbosbeheer is nauw betrokken bij het ‘voorbereidende’ werk, 20 jaar geleden. Filmmaker Hilco Jansma maakt de natuurfilm ‘Een legende keert terug‘ en vertelt over de ontberingen en schoonheid. Dat de otter het nu goed doet is bekend en blijkt uit het verhaal over Zwolse otters. Veel media aandacht ook, waaronder de opening van NOS regionieuws. 

 

In november ook 2 avonden voor ondernemers en genodigden. Tijdens de eerste avond wordt het nieuwe streekproductenlabel ‘Lekkers uit de Kop’ gelanceerd met een feestelijk diner. Samengesteld en gekookt door chefkok Seb Smit van het Prins Mauritshuis. Op de tweede avond in Buitengoed Fredeshiem komen ondernemers samen om zich te laten inspireren op gebied van duurzaam ondernemen. Weerman en klimaatdeskundige Gerrit Hiemstra duidt de noodzaak, chefkok Albert Kooy (Dutch Cuisine) en Ingrid Mascini vertellen hoe je morgen al praktisch aan de slag kunt.


Verder in 2022…

Nationaal Park Weerribben-Wieden is samen met 9 agrarische ondernemers uit de Baarlingerpolder en de Provincie Overijssel een pilot gestart met als doel een antwoord de vinden op de vraag: Hoe kunnen de agrarische ondernemers in de Baarlingerpolder maatregelen nemen om de stikstofdepositie te verminderen, bodemdaling tegen te gaan, de CO2-uitstoot verlagen en natuur en biodiversiteit ruimte geven op hun bedrijf op een manier waarop hun concurrentiepositie ten opzichte van andere agrarische ondernemers tenminste niet verslechterd?

Als kwartiermaker geeft de werkorganisatie een stevige impuls aan de opzet van het Horeca College Weerribben-Wieden. Tijdens het Werkfestival Steenwijkerland maken studenten en ondernemers voor het eerst kennis met dit unieke concept.  

Gedurende het jaar zijn er diverse toeristische overstappunten informatievoorzieningen in verschillende dorpen en kunstwerken bij de informatieborden in samenwerking met kinder- en seniorenadviesbureaus ontwikkeld. Maar ook de ontwikkeling van een Art Nouveau Route in Steenwijk.  

Gedurende het jaar is meegedacht in de conceptontwikkeling van museum Steenwijk, herontwikkeling Station Steenwijk als mobiliteitshub en ontvangstlocatie, nieuwe European Wetland Center in Ossenzijl. Meedenken in dorps-en gebiedsontwikkeling in Ossenzijl.

In december nadert het opstellen van de landschapsbiografie haar eind. 

In het bestuur van de stichting zijn nu ook de ambachten en riettelers vertegenwoordigd. De werkorganisatie is uitgebreid met een communicatieadviseur. 

Hoofdfoto: Tarakiekt

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie